Efekty uboczne

Czy zielona kawa może wywołać działania uboczne?

Głównym elementem aktywnym zielonej kawy jest kwas chlorogenowy. W składnikach preparatów bazujących na zielonej kawie figuruje jako GCA (green coffee antioxidant) albo Svetol. W dotychczas przeprowadzonych ośmiu badaniach klinicznych z udziałem Svetol-u i jednym badaniu z udziałem GCA nie stwierdzono u uczestniczących w nich osób żadnych działań ubocznych. Jednak z uwagi na sposób, w jaki działają na organizm ekstrakty z ziaren zielonej kawy należy założyć, że możliwe są pewne zaburzenia prawidłowego funkcjonowania organizmu, chociaż z pewnością przy odpowiednim stosowaniu zgodnym z recepturą występują jedynie bardzo incydentalnie.

Jakie symptomy mogą wystąpić przy spożywaniu zielonej kawy?

U bardzo nielicznych osób poddających się kuracji z ekstraktem z zielonych ziaren kawy obserwuje się zbyt niskie poziomy glukozy we krwi, które mogą się objawiać sennością, zlewnymi potami, osłabieniem, silnym uczuciem głodu, nudnościami, niepokojem, a w przypadku dużej hipoglikemii także zaburzeniami świadomości. W takiej sytuacji konieczna jest szybka reakcja i natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej, ponieważ może stanowić to nawet zagrożenie życia. Innym możliwym symptomem jest zbyt niskie ciśnienie tętnicze i związane z nim objawy, takie jak zawroty głowy, problemy z koncentracją, zasłabnięcia, zaburzenia widzenia, nudności, czy zmęczenie.

Dla kogo zielona kawa nie jest wskazana?

Produktów opartych na zielonej kawie nie powinno podawać się osobom ze skłonnościami do niskich poziomów glukozy we krwi. Należy również koniecznie przerwać przyjmowanie preparatu w przypadku objawów uczulenia, czy nadwrażliwości. Także w przypadku dużej dokuczliwości innych działań ubocznych, jeśli wydają się one mieć jakikolwiek związek z przyjmowaniem ekstraktu z ziaren zielonej kawy trzeba zaprzestać stosowania tego preparatu.
Nie można także całkowicie wykluczyć interakcji z innymi ziołami, suplementami i lekami recepturowymi. Oddziaływania te mogą być manifestowane poprzez nasilone działania hipoglikemiczne leków przeciwcukrzycowych, zarówno doustnych, jak też różnych preparatów Insuliny. Podobne objawy mogą wywołać inne zioła i suplementy obniżające poziom glukozy we krwi. Ponadto może wystąpić wzmożone działanie leków recepturowych obniżających ciśnienie oraz ziół i suplementów działających w podobny sposób.

Czy picie zielonej kawy bezwzględnie wymaga konsultacji medycznej?

Aby ograniczyć do minimum ryzyko zdrowotne związane ze stosowaniem kuracji wykorzystujących preparaty na bazie ekstraktu z ziaren zielonej kawy wskazana wydaje się być konsultacja z lekarzem. Najwięcej mógłby doradzić lekarz mający niezbędną wiedzę na temat ziół i suplementów, albo przynajmniej wyrażający chęć do zapoznania się z ich działaniem. Konsultacje takie zaleca się przed rozpoczęciem kuracji oraz w trakcie jej stosowania, zwłaszcza w okresie ciąży, karmienia piersią i podczas brania leków recepturowych. Preparaty z zielonych ziaren kawy należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.